28 lip ZAPROSZENIE DO KORZYSTANIA Z NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH I MATERIAŁÓW METODYCZNYCH

Szanowni Państwo, Zakończyliśmy realizację projektu pt. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży. W wyniku jego realizacji powstały wystandaryzowane narzędzia badawcze (testy) dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z gimnazjów ogólnodostępnych i specjalnych, pozwalające na uzyskanie informacji dotyczących predyspozycji zawodowych i zainteresowań, co ułatwi...

Więcej

03 lip KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA

Kończymy realizację projektu Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań – życiowym drogowskazem dla młodzieży, trwającego od 01.03.2014 do 30.06. 2015 roku. Etapem końcowym projektu była Konferencja upowszechniająca, która miała miejsce 18 czerwca 2015 roku w hotelu „Tęczowa” w Lubaniu. Konferencję prowadziła Krystyna Kozak-Kamińska – kierownik projektu. Realizację...

Więcej

12 cze Zaproszenie

  Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu ma zaszczyt zaprosić Dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych na Konferencję upowszechniającą w ramach projektu „Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań – życiowym drogowskazem dla młodzieży” Konferencja odbędzie się 18 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 W restauracji „Tęczowa” w Lubaniu, ul. Spółdzielcza 11 Program konferencji upowszechniającej: 10.30 – 11.00...

Więcej

12 cze Szkolenie dla liderów

W dniach 8 -10 maja 2015 r. odbyło się w hotelu Szrenica w Szklarskiej Porębie 3- dniowe szkolenie dla 20 liderów z zastosowania/wykorzystania materiałów diagnostycznychi metodycznych wypracowanych w ramach realizowanego przez PCE projektu. W pierwszym dniu liderzy zapoznali się z założeniami i celami projektu, z diagnozą...

Więcej

02 mar Standaryzacja narzędzi

Dobiegł końca etap standaryzacji narzędzi diagnostycznych dotyczących badania predyspozycji i zainteresowań uczniów, opracowanych w ramach projektu przez zespół specjalistów pod kierunkiem pracownika naukowego, który czuwał nad ich jakością merytoryczną i metodyczną oraz zgodnością z wynikami najnowszych badań naukowych z zakresu psychologii i pedagogiki. Aby uzyskać pewność,...

Więcej

12 lis Szkolenie zespołu badawczego

W dniach 7-9 listopada odbyło się w Szklarskiej Porębie szkolenie dla wyłonionego z 6 województw 10 osobowego zespołu badawczego, który od listopada 2014 do lutego 2015 roku będzie prowadził badania standaryzacyjne wśród uczniów gimnazjów ogólnodostępnych i specjalnych głównie w swoim regionie. Szklarska Poręba przywitała gości...

Więcej

30 paź Zespół standaryzacyjny

Po długim czasie został wyłoniony 10 osobowy zespół badawczy do standaryzacji opracowanych przez zespół autorski testów dla uczniów gimnazjów ogólnodostępnych i specjalnych, dotyczący predyspozycji zawodowych i zainteresowań. Badacze pochodzą z różnych placówek z 6 województw w Polsce. Są wśród nich przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, gimnazjów integracyjnych,...

Więcej

24 paź Mamy wstępną wersję narzędzi badawczych

Ważny etap projektu za nami. Zespół autorski opracował według   współczesnych teorii doradztwa narzędzia badawcze dotyczące predyspozycji zawodowych i zainteresowań uczniów gimnazjów ogólnodostępnych i specjalnych. Zestawy testów dla uczniów składają się z 2 części, odrębnych dla klasy I,II i III (części wspólnej i części specyficznej –...

Więcej