ZAPROSZENIE DO KORZYSTANIA Z NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH I MATERIAŁÓW METODYCZNYCH28 lip ZAPROSZENIE DO KORZYSTANIA Z NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH I MATERIAŁÓW METODYCZNYCH

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy realizację projektu pt. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań – życiowym drogowskazem dla młodzieży.
W wyniku jego realizacji powstały wystandaryzowane narzędzia badawcze (testy) dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z gimnazjów ogólnodostępnych i specjalnych, pozwalające na uzyskanie informacji dotyczących predyspozycji zawodowych i zainteresowań, co ułatwi uczniom podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości zawodowej. Powstały również ciekawe i różnorodne materiały metodyczne dla nauczyciela, pedagoga, doradcy zawodowego wspomagające proces rozpoznawania i określania predyspozycji i zainteresowań uczniów oraz pozwalające na monitorowanie przebiegu ich rozwoju od kl. I do III.

Materiały metodycznie i narzędzia diagnostyczne wraz z wzorami informacji zwrotnych dla ucznia w wersji papierowej (PDF) i multimedialnej (on-line) są udostępnione bezpłatnie w zakładce PLIKI DO POBRANIA. Wersja on-line testów umożliwi nauczycielowi, uczniowi, rodzicowi korzystanie z testów w dowolnym czasie i miejscu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a po ich wypełnieniu uczeń bezpośrednio otrzyma indywidualną informację zwrotną od Wirtualnego Doradcy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z naszych narzędzi.

                                           Anna Ł. Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu