KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA03 lip KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA

Kończymy realizację projektu Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań – życiowym drogowskazem dla młodzieży, trwającego od 01.03.2014 do 30.06. 2015 roku.

Etapem końcowym projektu była Konferencja upowszechniająca, która miała miejsce 18 czerwca 2015 roku w hotelu „Tęczowa” w Lubaniu. Konferencję prowadziła Krystyna Kozak-Kamińska – kierownik projektu. Realizację projektu podsumowała Anna Ł. Adamska, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, a także wicestarosta Lubański Wojciech Zembik.

Zaproszeni na konferencję goście: przedstawiciele władz organów prowadzących szkoły, nauczyciele, pedagodzy z dolnośląskich szkół i placówek oświatowych wysłuchali wykładu prof. Bożeny Wojtasik na temat: Od poradnictwa zawodowego do poradnictwa biograficznego. Dyskurs poradoznawczy.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali Publikację upowszechniającą oraz teczkę z Pakietem upowszechniającym, w skład którego wchodziły produkty wypracowane w ramach projektu :

- zestawy narzędzi do autodiagnozy predyspozycji zawodowych i zainteresowań dla uczniów gimnazjów klas I-III wraz z wzorami informacji zwrotnych (po 10 do każdej klasy)

- Przewodnik dla nauczyciela

- 2 płyty CD – z aplikacjami multimedialnymi i z narzędziami i materiałami metodycznymi w wersji PDF,

- Przewodnik dla ucznia,

- Informatory dla rodziców/opiekunów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i udział w konferencji.