Szkolenie dla liderów12 cze Szkolenie dla liderów

W dniach 8 -10 maja 2015 r. odbyło się w hotelu Szrenica w Szklarskiej Porębie 3- dniowe szkolenie dla 20 liderów z zastosowania/wykorzystania materiałów diagnostycznychi metodycznych wypracowanych w ramach realizowanego przez PCE projektu.

W pierwszym dniu liderzy zapoznali się z założeniami i celami projektu, z diagnozą predyspozycji i zainteresowań młodzieży gimnazjalnej w kontekście współczesnych wyzwań, poznali narzędzia diagnostyczne dla uczniów kl. I-III w wersji papierowej i multimedialnej, a także uzyskali informacje z przebiegu badania standaryzacyjnego.W tym dniu również poznali materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania i określania predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych: aplikacje multimedialne, arkusz obserwacyjny dla nauczyciela/opiekuna/wychowawcy. Drugi i trzeci dzień szkolenia to zajęcia warsztatowe metodami aktywnymi. Liderzy uczyli się korzystać z narzędzi diagnostycznych – sami wypełniali testy dla uczniów, sprawdzali swoje predyspozycje zawodowe, relacje zawodowe, sposoby radzenia sobie ze stresem itp. Pracowali z aplikacjami multimedialnymi na podstawie scenariuszy zamieszczonych w Przewodniku dla nauczyciela. Wyposażeni w wiedzę dotyczącą narzędzi i ich wykorzystania, będą teraz prowadzić w swoich rejonach szkolenia kaskadowe dla nauczycieli. Łącznie zostanie przeszkolonych 300 nauczycieli w 7 województwach w Polsce, którzy otrzymają także pakiety z narzędziami diagnostycznymi dla ucznia i materiałami metodycznymi dla nauczyciela.