Standaryzacja narzędzi02 mar Standaryzacja narzędzi

Dobiegł końca etap standaryzacji narzędzi diagnostycznych dotyczących badania predyspozycji i zainteresowań uczniów, opracowanych w ramach projektu przez zespół specjalistów pod kierunkiem pracownika naukowego, który czuwał nad ich jakością merytoryczną i metodyczną oraz zgodnością z wynikami najnowszych badań naukowych z zakresu psychologii i pedagogiki. Aby uzyskać pewność, iż stworzone narzędzia nie będą zawierały błędów i właściwie spełnią swoją funkcję, musiały być wystandaryzowane. Specjalnie przeszkolony dziesięcioosobowy zespół badawczy od listopada 2014 roku do lutego 2015 roku prowadził badania standaryzacyjne. Badacze mieli za zadanie przebadać ogółem 900 uczniów klas I-III z gimnazjów integracyjnych (lub z klasami integracyjnymi), uczniów gimnazjów z młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Badania były prowadzone na obszarze 6 województw: dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego. Etapem kończącym proces standaryzacji będzie informacja dotycząca narzędzi ( zestawu testów) opracowana przez badaczy i opracowanie statystyczne jej wyników, dokonane przez specjalistę, co pozwoli zweryfikować narzędzia badawcze przez opracowujący je zespól autorski i ostateczne ich doprecyzowanie.
Dyrektorom placówek, w których przeprowadziliśmy badanie standaryzacyjne, serdecznie dziękujemy.