Zespół standaryzacyjny30 paź Zespół standaryzacyjny

Po długim czasie został wyłoniony 10 osobowy zespół badawczy do standaryzacji opracowanych przez zespół autorski testów dla uczniów gimnazjów ogólnodostępnych i specjalnych, dotyczący predyspozycji zawodowych i zainteresowań. Badacze pochodzą z różnych placówek
z 6 województw w Polsce. Są wśród nich przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, gimnazjów integracyjnych, placówek resocjalizacyjnych. Zespół będzie prowadził badania standaryzacyjne w szkołach i placówkach głównie w swoim rejonie.

Dla wszystkich badaczy zostały przygotowane zestawy narzędzi do standaryzacji, Informatory dla rodziców oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Serdecznie zapraszamy do współpracy gimnazja integracyjne oraz specjalne z MOS, MOW
z następujących województw: śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Dyrektorów i pedagogów szkolnych zainteresowanych przebadaniem uczniów ze swoich placówek zapraszamy do bezpośredniego kontaktowania się z nami, adres e-mail: rpzpce@interia.pl