Mamy wstępną wersję narzędzi badawczych24 paź Mamy wstępną wersję narzędzi badawczych

Ważny etap projektu za nami. Zespół autorski opracował według   współczesnych teorii doradztwa narzędzia badawcze dotyczące predyspozycji zawodowych i zainteresowań uczniów gimnazjów ogólnodostępnych i specjalnych. Zestawy testów dla uczniów składają się z 2 części, odrębnych dla klasy I,II i III (części wspólnej i części specyficznej – skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych). Są to:

W I klasie:

- Twoje Predyspozycje.

- Jak oceniasz siebie?

W II klasie:

- Twoje zaangażowanie zawodowe, Twoje relacje zawodowe.

- Czy wierzysz w siebie?

W III klasie:

- Twoja osobowość zawodowa.

- Jak radzisz sobie ze stresem?

W październiku testy zostały opracowane graficznie i wydrukowane, a po wyłonieniu zespołu badawczego zostaną poddane standaryzacji wśród 900 uczniów gimnazjów w kraju. Po standaryzacji będą dostępne w wersji online na stronie internetowej projektu, a następnie na platformie ORE.

Został także opracowany i wydrukowany Informator dla rodziców/opiekunów, który otrzyma każdy rodzic/opiekun ucznia, biorącego udział w standaryzacji.